Testimonios Epifanio
Testimonios Arculfo
Testimonios Anónimo de Piacenza